Åben i dag 08 - 21

Jonas fra Din Tagrens

Velkommen til kundesiden

Velkommen til kundesiden. Her kan du læse de vigtigste ting du skal gøre som kunde før vi kommer og udføre opgaven. Det er meget vigtigt at disse punkter er udført FØR vi starter opgaven. Hvis ikke punkterne er udført forbeholder vi os retten til at opkræve et aflysningsgebyr jr. betingelserne.

Skal du have renset dit tag? Hjælp os med at gøre klar!

 • Det er meget vigtigt at der er tilgængelig vand på adressen.

 • Hvis du har en udendørs vandhane, skal du være sikker på at der er åbnet for denne.

 • Hvis du ikke har en udendørs vandhane, skal du blot give os adgang til boligen på dagen, hvor vi skal rense taget. Vi kan typisk tag vand i enten badeværelset eller ved vaskemaskinen.

 • Det er meget vigtigt at der er strøm på adressen for at medarbejderne kan udføre opgaven.

 • Hvis du har udendørs strøm, må du gerne sikre dig at det virker.

 • Hvis du har indendørs strøm, skal du sørge for at vi har adgang til boligen på dagen vi udfører opgaven.

 • Hvis du har et tag uden undertag, kan det være rigtig rart at inddække skrøbelige genstande på loftet, som ikke kan tåle vand.

 • Hvis du ikke har undertag på dit tag, kan der typisk komme 0,5 kop vand ind pr. m2 vi renser. Det er derfor meget rart at få inddækket loftet. Typisk vil afdækning af de følsomme genstande være nok. I behøver derfor ikke inddække hele loftet med plastik.

 • Hvis du har et undertag behøver du typisk ikke at afdække noget. Det er dog meget rart at gøre det som en sikkerhed, hvis der er nogen utætheder. Vi gør opmærksom på, at vi ikke bær ansvaret for genstande, som bliver ramt af vand på loftet.

 • Der skal være let adgang rundt om huset. I skal derfor fjerne alle løse genstande som havemøbler, grill, borde/bænkesæt osv. Genstandene som står rundt om huset skal gerne flyttes så langt væk fra huset som muligt. Det giver medarbejderne de bedste forudsætninger for at passe på jeres ting og samtidig udføre opgaven bedste muligt.

 • Hvis der er genstande som ikke kan fjernes grundet fx vægt eller andet, kan disse inddækkes med plastik eller presenninger. Vi gør opmærksom på at, vi ikke bær ansvaret for løse genstande, som ikke er blevet fjernet før rensning af taget.

 • Det er vigtigt at der er en let adgangsvej og plads til vores udstyr. Derfor skal bilerne fjernes fra adressen.

Din ordre bliver oprettet

Du modtager hurtigst muligt besked om dato for rensning af taget

Du modtager SMS/email for udførsel af rens

Dette tidspunkt er udelukkende for rens af taget og IKKE maling af taget

Taget bliver renset

Taget bliver renset hvorefter der påføres algebehandling. Algebehandlingen skal typisk være påført i mindst 14 dage. Hvis ikke der skal males vil processen for arbejdet typisk stoppe her

Kvalitetsmand gennemgår taget

Kvalitetsmanden besigtiger ejendommen og laver en rapport omkring, hvad der bør skiftes og hvad der SKAL skiftes

Kvalitetsmand kontakter dig angående gennemgangen

Du modtager hurtigst muligt besked om dato for rensning af taget

Du modtager SMS/email for udførsel af maling

Du modtager typisk en SMS/email 24-48 timer før vi ankommer og maler. Dette skyldes at vejret i Danmark er meget ustabilt. Derfor planlægger vi ikke maling længere frem i tiden

Taget bliver malet

Malerne gennemgår altid taget med en stålbørste for at fjerne det sidste skidt og møj. De fuger og tætner samtidig småskader på taget

Opgaven afsluttes

Opgaven afsluttes og du modtager fakturer pr. mail

Skal du have malet dit tag? Hjælp os med at gøre klar!

 • Det er vigtigt at der er en let adgangsvej og plads til vores udstyr. Derfor skal bilerne fjernes fra adressen.

 • Der skal være let adgang rundt om huset. I skal derfor fjerne alle løse genstande som havemøbler, grill, borde/bænkesæt osv. Genstandene som står rundt om huset skal gerne flyttes så langt væk fra huset som muligt. Det giver medarbejderne de bedste forudsætninger for at passe på jeres ting og samtidig udføre opgaven bedste muligt.

 • Hvis der er genstande som ikke kan fjernes grundet fx vægt eller andet, kan disse inddækkes med plastik eller presenninger.  Det kan være en god ide at samle alle genstande på et punkt og lægge en presenning over for at beskytte mod evt. forstøvet maling.

 • Vi gør opmærksom på at, vi ikke bær ansvaret for løse genstande, som ikke er blevet fjernet før maling af taget.

 • Det er meget vigtigt at der er strøm på adressen for at medarbejderne kan udføre opgaven.

 • Hvis du har udendørs strøm, må du gerne sikre dig at det virker.

 • Hvis du har indendørs strøm, skal du sørge for at vi har adgang til boligen på dagen vi udfører opgaven.

Skal du have hulmursisoleret din bolig? Hjælp os med at gøre klar!

Det er vigtigt at du læser nedenstående information grundet og gør som beskrevet. Vi gør opmærksom på, at hvis nedenstående ikke er udført forbeholder vi os retten til at opkræve aflysningsgebyr jf. betingelserne.

 • Det er vigtigt at der er let og fri passage til vores bil og udstyr, da dette gerne skal så tæt på huset som muligt.

 • Der skal være let adgang rundt om huset. I skal derfor fjerne alle løse genstande som havemøbler, grill, borde/bænkesæt osv. Genstandene som står rundt om huset skal gerne flyttes så langt væk fra huset som muligt. Det giver medarbejderne de bedste forudsætninger for at passe på jeres ting og samtidig udføre opgaven bedste muligt.

 • Vi gør opmærksom på at, vi ikke bær ansvaret for løse genstande, som ikke er blevet fjernet rundt om huset.

 • Grundet vores udstyr skal vi have adgang til mindst to stikkontakter, som er på hver sin zone i huset. Dette er vigtigt da vi ikke ønsker at overbelaste husets el-netværk. Der skal kun bruges strøm fra en normal stikkontakt. Strømmen skal være tilgængelig når vi udfører opgaven.

Skal du have loftisoleret din bolig? Hjælp os med at gøre klar!

 • Det er meget vigtigt at loftet er klar til at isoleret når vi ankommer til adressen. Derfor skal alle genstande på loftet være fjernet.

 • Det er meget vigtigt at der er nem og direkte adgang til loftlemmen, da vi skal have udstyr og materialer op til loftet. I må derfor gerne fjerne alle genstande som står i vejen for at sikre lettes muligt adgang. Dermed sikre vi at medarbejderen bedst muligt kan passe på jeres hjem og jeres genstande.

 • Det er vigtigt at der er let og fri passage til vores bil og udstyr, da dette gerne skal så tæt på huset som muligt.

 • Grundet vores udstyr skal vi have adgang til mindst to stikkontakter, som er på hver sin zone i huset. Dette er vigtigt da vi ikke ønsker at overbelaste husets el-netværk. Der skal kun bruges strøm fra en normal stikkontakt. Strømmen skal være tilgængelig når vi udfører opgaven.

Udfyld formularen og

Jonas ringer

indenfor 60 min

Jonas fra Din Tagrens